Public AID

Project:
Fundusz Wsparcia Kultury ('Culture Support Fund')
Project title:
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ('Support from the COVID-19 Prevention Fund')
Dates:
12 MAR 2020 - 31 DEC 2020
Total value of the project:
N/A
Eligible costs:
N/A
Level of subsidy:
N/A
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman rozwija eksport Q3-4 2020.” (“Portman develops export Q3-4 2020.”)
Dates:
15 JUL 2020 – 31 DEC 2020
Total value of the project:
118 170,44 PLN
Eligible costs:
118 170,44 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman rozwija eksport Q1-2 2020.” (“Portman develops export Q1-2.2020.”)
Dates:
01 JAN 2020 – 31 MAY 2020
Total value of the project:
118 182,65 PLN
Eligible costs:
112 892,65 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman rozwija eksport Q3-4 2019.” (“Portman develops export Q3-4 2019.”)
Dates:
15 JUL 2019 – 31 DEC 2019
Total value of the project:
118 170,44 PLN
Eligible costs:
118 170,44 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
Promocja marki i produktów Portman Lights na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia eksportu. (Promotion of Portman Lights brand and products on foreign markets to increase exports.)
Dates:
14 SEP 2017 - 31 DEC 2017
Total value of the project:
81 040,88 PLN
Eligible costs:
79 923,08 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)