Public AID

Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman umacnia eksport 2022-2023.” (“Portman strengthens exports 2022-2023.”)
Dates:
01 AUG 2022 – 31 MAR 2023
Total value of the project:
158 463,68 PLN
Eligible costs:
158 463,68 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman umacnia eksport 2022.” (“Portman strengthens exports 2022.”)
Dates:
01 MAR 2022 – 31 DEC 2022
Total value of the project:
128 856,88 PLN
Eligible costs:
128 856,88 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
Polski Fundusz Rozwoju
Project title:
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro,Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA. (en. The entrepreneur obtained a financial subsidy under the government program "Financial Shield 2.0 of the Polish Development Fund for Micro, Small and Medium Enterprises", granted by PFR SA.)
Dates:
2021
Total value of the project:
-
Eligible costs:
-
Level of subsidy:
-
PFR logo
Project:
SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych
Project title:
Specjalistyczne usługi doradcze niwelujące skutki pandemii covid 19.
Dates:
01-02-2021 - 31-03-2021
Total value of the project:
40 000,00 PLN
Eligible costs:
40 000,00 PLN
Level of subsidy:
95%
Project:
Fundusz Wsparcia Kultury ('Culture Support Fund')
Project title:
Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ('Support from the COVID-19 Prevention Fund')
Dates:
12 MAR 2020 - 31 DEC 2020
Total value of the project:
N/A
Eligible costs:
N/A
Level of subsidy:
N/A
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman rozwija eksport Q3-4 2020.” (“Portman develops export Q3-4 2020.”)
Dates:
15 JUL 2020 – 31 DEC 2022
Total value of the project:
116 230,32 PLN
Eligible costs:
116 230,32 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman rozwija eksport Q1-2 2020.” (“Portman develops export Q1-2.2020.”)
Dates:
01 JAN 2020 – 31 DEC 2022
Total value of the project:
118 182,65 PLN
Eligible costs:
112 892,65 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
„Portman rozwija eksport Q3-4 2019.” (“Portman develops export Q3-4 2019.”)
Dates:
15 JUL 2019 – 31 DEC 2019
Total value of the project:
118 170,44 PLN
Eligible costs:
118 170,44 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)
Project:
„Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” (“Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship”).
Project title:
Promocja marki i produktów Portman Lights na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia eksportu. (Promotion of Portman Lights brand and products on foreign markets to increase exports.)
Dates:
14 SEP 2017 - 31 DEC 2017
Total value of the project:
81 040,88 PLN
Eligible costs:
79 923,08 PLN
Level of subsidy:
50% (EFRR / EFRP)