Tenders

ZAKOŃCZONE - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT/ COMPLETED - INVITATION TO SUBMIT AN OFFER
4 April 2022

Portman Lights Sp. z o.o. (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie kompleksowej usługi zabudowy stoiska Portman Lights wraz z projektem na targi Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt, które odbędą się w dniach 26-29.04.2022 w ramach projektu pt.” Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego przez Zamawiającego na mocy Umowa nr: UDG-PBE.03.2019/213 zawartej z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.

Portman Lights Sp. z o.o. (Ordering Party) invites you to submit an offer in order to select a Contractor to provide a comprehensive service for the construction of the Portman Lights stand together with a project for the Prolight & Sound 2022 Messe Frankfurt fair, which will take place on 26-29.04.2022 as part of the project entitled “Pomeranian Export Broker. The comprehensive system of export support in the Pomeranian Voivodship” co-financed by the European Union, implemented by the Ordering Party under Agreement No: UDG-PBE.03.2019/213 concluded with Agencja Rozwoju Pomorza S.A.